Falkenbergs Riksteaterförening - en del av Riksteatern!

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i landet och oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande i syfte att skapa morgondagens demokrati.

Föreningen i Falkenberg har kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arrangera professionell teater i Falkenbergs kommun. Föreningen sammarbetar med Riksteatern Halland, lokala kulturföreningar och kommunens bygdegårdsföreningar.

Efter invigning av kommunens arenahall - Falkhallen - i januari 2010 är Falkhallens Black Box scen för de flesta större produktioner. Föreningen fortsätter samtidigt att arrangera teater utanför tätorten liksom teaterresor till närliggande orter i länet.

Falkenbergs Riksteaterförenings mål är att fortlöpande erbjuda ett underhållande program av hög kvalitét.

Välkommen att uppleva bra teater i Falkenbergs kommun!
Mars

SÄG ALGOTS DET RÄCKER

Datum: 2018-03-23

Tid: 19:00

Plats: Ullared, Källsjö Bygdegårdsförening

Boka

Mannen som blev ensam

Datum: 2018-03-25

Tid: 14:00

Plats: Falkenberg, Möllevägsskolan/Oceanen

Boka
April

Bibliotekarien

Datum: 2018-04-18

Tid: 19:00

Plats: Vessigebro, Ätrasalen

Boka

Halland Love Stories - med musik av Per Gessle

Datum: 2018-04-21

Tid: 19:00

Plats: Falkenberg, Falkhallen, Blackboxen

Boka