Falkenberg Riksteaterförening - en del av Riksteatern!

Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i landet och oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande i syfte att skapa morgondagens demokrati.

Föreningen i Falkenberg har kultur- och fritidsnämndens uppdrag att arrangera professionell teater och dans i Falkenbergs kommun. Föreningen sammarbetar med Riksteatern Halland, Dans i Halland, lokala kulturföreningar och kommunens bygdegårdsföreningar.

Efter invigning av kommunens arenahall - Falkhallen - i januari 2010 är Falkhallens Black Box scen för de flesta större produktioner. Föreningen fortsätter samtidigt att arrangera teater utanför tätorten liksom teaterresor till närliggande orter i länet.

Falkenberg Riksteaterförenings mål är att fortlöpande erbjuda ett underhållande program av hög kvalitét.

Välkommen att uppleva bra teater och dans i Falkenbergs kommun!

Oktober

Teaterresa- Aftonens ämne Kärlek

Datum: 2015-10-10

Tid: 19:00

Plats: Varberg, Teater Halland, Teater 1

Biljettinfo: Boka din biljett hos Frida Thonäng på Falkenbergs Riksteaterförening tel 0706-35 94 26

Otello (Met-Opera)

Datum: 2015-10-17

Tid: 19:00

Plats: Falkenberg, Stadsteatern (FH)

Biljettinfo: Pris:230kr Ungdom 130kr

Boka

Alla heter Allan

Datum: 2015-10-30

Tid: 19:00

Plats: Falkenberg, Stadsteatern (FH)

Biljettinfo: Boka hos Frida Thonäng på Falkenbergs riksteaterförenings kansli. Möllegatan 11, tel. 0706-35 94 26, falkenberg.tf@riksteatern.se. Det går även att boka på Falkenbergs turistinformation tel. 0346-88 61 01, www.ticnet.se. Du som är innehavare av kulturkort måste visa upp det vid köp av biljett.

Boka
November

Skärvor - Carl-Einar Häckner

Datum: 2015-11-14

Tid: 19:00

Plats: Falkenberg, Stadsteatern (FH)

Biljettinfo: Boka hos Frida Thonäng på Falkenbergs riksteaterförenings kansli. Möllegatan 11, tel. 0706-35 94 26, falkenberg.tf@riksteatern.se. Det går även att boka på Falkenbergs turistinformation tel. 0346-88 61 01, www.ticnet.se. Du som är innehavare av kulturkort måste visa upp det vid köp av biljett.

Boka

Lulu (Met-Opera)

Datum: 2015-11-21

Tid: 18:30

Plats: Falkenberg, Stadsteatern (FH)

Biljettinfo: Pris:230kr Ungdom 130kr

Boka
December

Trollflöjten (Met-Opera)

Datum: 2015-12-12

Tid: 18:00

Plats: Falkenberg, Stadsteatern (FH)

Biljettinfo: Pris:230kr Ungdom 130kr

Boka